Meny Stäng

Integritetspolicy

EMRORA samlar endast in uppgifter om dig som behövs för att fullfölja vårt uppdrag som leverantör till dig.
Vi använder cookies på vår webbplats vilket förklaras tydligare längre ner på sidan.

Vilka vi delar din information med

Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi på EMRORA använder oss av tjänsteleverantörer för att kunna hantera och leverera din beställning. Vi använder oss av utomstående partners för att leverera varor till dig. Vi säkerställer att de håller ett tillräckligt dataskydd för hantering av dina uppgifter.

Säkerhet kring din information

EMRORA sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av personuppgifter vi behandlar.

Cookies

När du besöker vår hemsida kommer cookies att sparas på din dator. En cookie är en textfil som används för att vissa funktioner ska fungera, exempelvis inloggningen till Mina Sidor, för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen samt för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen. 

Cookies används ibland för att samla in personuppgifter, som t.ex. IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person.

Cookies kan antingen vara ”session cookies” som raderas när du stänger webbläsaren alternativt ”permanenta cookies” som lagras i din dator för att underlätta vid framtida besök.

Du har möjlighet att neka lagring av cookies genom att ställa in webbläsaren så att den automatiskt eller genom notifiering informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en cookie. När din webbläsare nekar cookies så medför det att funktionaliteten begränsas.

Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Datumet för senaste ändring publiceras i detta dokument.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.

  • Rätt till registerutdrag (En kopia av de uppgifter som vi har lagrade om dig)
  • Rätt till rättelse (Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)
  • Rätt till radering (Om du tar tillbaks ditt samtycke så raderar vi uppgifterna)
  • Rätt till dataportabilitet (Du har rätt att begära att din data skickas till en annan organisation)
  • Rätt att invända mot behandling (Rätt att kräva begränsad personuppgiftsbehandling om du motsätter dig uppgifternas riktighet)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. Men du har oavsett alltid rätt att lämna ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

EMRORA med organisationsnummer 780501-1975 är ansvariga för den här integritetspolicyn, och om du har frågor/synpunkter är du välkommen att kontakta oss.